Starszy Specjalista w Departamencie Zamówień Publicznych

Dodane: Piątek, 20 Wrzesień, 2019  14:20
  • Kategoria: Dam pracę / Inne
  • Forma pracy:Pełny etat
  • Umowa:Umowa o pracę
  • Dodatkowe:Brak wymagań
  • Pracodawca: Agencja Mienia Wojskowego

Opis oferty pracy:

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 133/19Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy Specjalista w Departamencie Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Gdynia (pomorskie)
Numer referencyjny: Ogłoszenie Nr 133/19/jobs.pl

Główne obowiązki:

przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej,
bieżące wspieranie komórek organizacyjnych poprzez wydawanie opinii w zakresie trybu postępowania, uzgadnianie projektów i zmian umów oraz innych dokumentów, proponowanie rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych,
monitorowanie zmian stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych oraz opiniowanie projektów zmian do ustawy,
przeprowadzanie kontroli postępowań udzielanych na podstawie ustawy Pzp,
współudział w przygotowaniu pism i odpowiedzi na odwołanie przed KIO,
sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe,
min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, z co najmniej półrocznym okresem zatrudnienia w zamówieniach publicznych w ostatnich 2 latach,
znajomość ustawy Pzp, Kpa, Kc, ustawy o finansach publicznych, Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz znajomość Kodeksu spółek handlowych,
biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność oraz dobra organizacja pracy własnej.


Wymagania dodatkowe:

mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,
studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych,
umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność, sumienność i odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

cv i list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).


Termin składania ofert: 26 września 2019 r.Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub @
z dopiskiem: 'Ogłoszenie Nr 133/19'Metody i techniki naboru:

weryfikacja formalna dokumentów,
sprawdzian wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna.


Dodatkowe informacje:

oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46
Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowychNa podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych (dalej 'ADO') jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26a, 00-911 Warszawa, NIP: 526 - pokaż numer telefonu - 2, tel. 22 314 98 02
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn.zm), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017, poz. 1456).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przed 25 maja 2018 r., do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - po 25 maja 2018 r., w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.108 z późn.zm.) i jest obowiązkiem w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych np. o Państwa umiejętnościach jest dobrowolne i może nastąpić w oparciu o Pani/Pana zgodę. Wzór zgody, który w przypadku jej wyrażenia należy zamieścić w cv lub dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się poniżej.
Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową lub pocztą.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.
Dane kontaktowe IOD: @
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych)…………………..……………………... …………………………………….

Nazwisko i imię Data

………………….………………………………………………………………….

Adres

Zgoda na przetwarzanie danych osobowychWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji Nr ……/…... na stanowisko ………………………………………………......................…….…... prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.……………………………………

Nazwisko i imię
Napisz wiadomość

Odpowiedz na ofertę pracy

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 5MB, Dozwolone: pdf, doc, docx, odt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Gdańsk
Piotr
Na Lento.pl od 19 maj 2017
Strona użytkownika
Obserwujesz ofertę
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń